Smart Farming: De digitale revolutie in de landbouw

Na de mechanisatie, de introductie van minerale meststoffen en de industrialisatie van productieprocessen, connectiviteit en datamanagement wordt de volgende revolutie in de geschiedenis van de landbouw ontketend: Smart Farming. Precisielandbouw is al enige tijd een evoluerende realiteit. Het is nu zover dat het niet alleen mogelijk is om enorme hoeveelheden gegevens te verzamelen, maar ook […]