Na de mechanisatie, de introductie van minerale meststoffen en de industrialisatie van productieprocessen, connectiviteit en datamanagement wordt de volgende revolutie in de geschiedenis van de landbouw ontketend: Smart Farming.

Precisielandbouw is al enige tijd een evoluerende realiteit. Het is nu zover dat het niet alleen mogelijk is om enorme hoeveelheden gegevens te verzamelen, maar ook om verschillende apparaten te besturen of individuele dieren te controleren, het Internet of Tings (IoT). Een groeiend aantal agrariërs begint digitale technologie en datagedreven innovaties te adopteren.

Welke nieuwe bedrijfsmodellen zullen succesvol zijn? Zullen nieuwe spelers het traditionele landbouwlandschap verstoren? Hoe om te gaan met veranderingen (van traditionele boer tot slimme boer)? Hoe innovatieve methoden voor duurzame voedselproductie te identificeren en ontwikkelen? JaarVanDeBodem.nl, zal dit soort vragen beantwoorden.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *